OM

Jag heter Annica Eriksson Berggren och driver mottagningen sedan 2018.

Redan i tidiga år startade mitt intresse för medicin, hälsa och friskvård. Studierna för dessa ämnen började med undersköterskeutbildning. Inom komplementärmedicin läste jag zonterapi och arbetade med metoden under några år.


Nyfikenheten på örtmedicin ledde mig vidare mot aromaterapin, till de eteriska oljornas värld och verkan.

Hemma finns alltid ett husapotek för egenvård med oljorna. Jag strävar efter att använda kontrollerade, ekologiska oljor för att värna om både miljö och människa.


Vid familjens utlandsboende i Chengdu, Kina, under ett år, växte mitt intresse sig allt starkare för den kinesiska te- och matkulturen samt till akupunkturen. Åter hemma i Sverige började jag en 3-årig deltidsutbildning i traditionell kinesisk medicin. Efter examen gjorde jag praktik i Hangzhou, Kina, på ett universitetssjukhus och på några privata mottagningar. Där följde jag läkare med specialistkompetens inom olika områden, exempelvis tinnitusproblematik. Jag fascineras över deras kunskaper, resultaten med patienter och det goda samarbetet mellan västerländsk skolmedicin och traditionell kinesisk medicin mellan enheterna. 


Mellan åren 2008-2018, med paus för utlandsboendet, tjänstgjorde jag som leg. audionom med inriktning tinnitus och jag brinner särskilt för denna problematik.


2019 slutförde jag Basmedicin-västerländsk skolmedicin och är medlem i Svenska Akupunkturförbundet.

Hösten 2020 läste jag kursen Akupunktur vid vård av personer med psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd. 

Våren 2022 blev jag Auktoriserad Akupunktör efter 3 års aktivt medlemskap i Svenska Akupunkturförbundet, vilket innebär olika fortbildningar, inkluderat patientsäkerhet.

Våren 2023 läste jag Hälsopsykologi; Hälsa, stress och stresshantering på Högskolan Väst.

 

 

Viljan att arbeta med och för människor är en drivkraft hos mig. Mitt intresse för både de österländska och västerländska metoderna ger möjlighet till behandling med bred kompetens.


Jag förordar samverkan mellan olika professioner och samexistens gällande olika behandlingsformer för att

Du som klient ska kunna få bästa hjälp.

 

 

Några av mina utbildningar fram till idag


Hälsa, stress och stresshantering Högskolan Väst 7,5 hp

Akupunktur 7,5 hp avancerad nivå Högskolan Väst 

3-årig Akupunktur traditionell kinesisk medicin

Praktik Zhejiang Provincial Hospital of TCM

1-årig Basmedicin

Hörselvetenskap A, Tinnitus 7,5 hp Örebro Universitet

3-årigt Audionomprogram GBG Universitet, leg. Audionom

2-årig Undersköterskeutbildning

Cert Zonterapeut

Dipl Aromaterapeut


Övriga kurser:


Dipl Distal Needling

Dipl Naturlig facelift

Dipl Parfymtillverkning Grasse, Nice, Frankrike

Dipl Triggerpunkter

Dipl Eteriska oljor för butik

Dipl Hälsokost, grundkurs


Medlem i Svenska Akupunkturförbundet, Auktoriserad Akupunktör.


Min filosofi om kunskap är:

livslångt lärande, att hålla sig uppdaterad kring ny forskning och att delta i olika fortbildningar.


Hemsidan uppdateras kontinuerligt 

 

 

 


Medlem i Svenska Akupunkturförbundet


Friskvårdsmottagning Öst & Väst

Kardanvägen 32, 461 38 Trollhättan

070 - 58 11 688

info@friskvard-ost-vast.se